Page 19 - 85044-filosofia

Basic HTML Version

21
κοί». Ο μαθητής του ο Πλάτωνας ίδρυσε
μια φιλοσοφική σχολή στην Αθήνα, την
Ακαδημία, όπου ανέπτυξε τις ιδέες του
δασκάλου του και τις μετέδωσε στους
μαθητές του, όπως ο Αριστοτέλης, που
μαθήτευσε και δίδαξε εκεί επί 20 χρόνια.
Οι διαφορετικές ιδέες και μέθοδοι αυτών
των μεγάλων στοχαστών –του Σωκράτη,
του Πλάτωνα, και του Αριστοτέλη– αποτε-
λούν τη βάση της δυτικής φιλοσοφίας
όπως την ξέρουμε σήμερα, και οι διαφω-
νίες τους πάντα διχάζουν τους φιλόσο-
φους.
Η Κλασική Εποχή της αρχαίας
Ελλάδας έφτασε στο τέλος της με τον
θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 323
π.Χ. Αυτός ο μεγάλος ηγέτης είχε ενώσει
την Ελλάδα, και οι ελληνικές πόλεις-κράτη
που υπό την ηγεσία του ήταν σύμμαχοι,
μετά τον θάνατό του έγιναν πάλι εχθροί.
Ωστόσο, μετά τον θάνατο του Αριστοτέλη,
το 322 π.Χ., και η φιλοσοφία χωρίστηκε
σε διαφορετικές σχολές σκέψης, εκείνες
των κυνικών, των σκεπτικών, των επικού-
ρειων, και των στωικών.
Κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο
αιώνων, καθώς η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
επεκτεινόταν, ο ελληνικός πολιτισμός
παράκμαζε. Παρόλο που οι Ρωμαίοι δεν
ενδιαφέρονταν για καμία άλλη ελληνική
φιλοσοφία εκτός του στωικισμού, οι ελλη-
νικές ιδέες άντεξαν στον χρόνο, κυρίως
επειδή διασώθηκαν σε χειρόγραφα και
μεταφράσεις του αραβικού κόσμου.
Επανεμφανίστηκαν αργότερα, κατά τη
διάρκεια του Μεσαίωνα, με την άνοδο του
χριστιανισμού και του ισλαμισμού.
Ανατολικές φιλοσοφίες
Αλλά και σε ολόκληρη την Ασία, οι στο-
χαστές αμφισβητούσαν τη συμβατική
γνώση. Η πολιτική αστάθεια στην Κίνα
από το 771 ως το 481 π.Χ. ανέδειξε μια
σειρά από φιλοσοφίες, οι οποίες δεν
ασχολούνταν τόσο με τη φύση του
σύμπαντος όσο με την αναζήτηση του
ιδανικού τρόπου οργάνωσης της δίκαιης
κοινωνίας και την ενστάλαξη ηθικών
αρχών στους πολίτες της . παράλληλα,
διερευνούσαν τη σημασία της «καλής»
ζωής. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιό-
δου, άνθισαν οι Εκατό Σχολές Σκέψης, οι
πιο σημαντικές από τις οποίες ήταν ο
κομφουκισμός και ο ταοϊσμός . οι δύο
αυτές σχολές συνέχισαν να κυριαρχούν
στην κινεζική φιλοσοφία μέχρι τα τέλη του
20ού αιώνα.
Στα νότια της Κίνας εμφανίστηκε ένας
εξίσου σημαντικός φιλόσοφος: ο Σιντάρτα
Γκαουτάμα, ο οποίος αργότερα έγινε
γνωστός ως Βούδας. Με τη διδασκαλία
του στη βόρεια Ινδία γύρω στο 500 π.Χ.,
η φιλοσοφία του επεκτάθηκε σε όλη την
ηπειρωτική χώρα και στο μεγαλύτερο
μέρος της Ασίας, όπου ακολουθείται
μέχρι τις μέρες μας.
Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
~385
πχ
335
πχ
~332–265
πχ
~100–178
πχ
~150
μχ
323
πχ
122
μχ
220
μχ
Ο
Πλάτωνας
ιδρύει
στην Αθήνα την
Ακαδημία
, η οποία
θα ασκήσει τεράστια
επιρροή στη
φιλοσοφία.
Ο μαθητής του
Πλάτωνα,
Αριστοτέλης
,
ιδρύει τη δική του σχολή
στην Αθήνα –το
Λύκειο
.
Ο
Ζήνωνας ο Κιτιέας
διατυπώνει τη
στωική
φιλοσοφία
του, η οποία
βρίσκει πολλούς οπαδούς στη
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Ο
Πτολεμαίος
, ένας
Ρωμαίος πολίτης της
Αιγύπτου, προτείνει την
ιδέα ότι
η Γη είναι
ακίνητη και βρίσκεται
στο κέντρο του
σύμπαντος
.
Ο
Γαληνός της Περγάμου
πραγματοποιεί εκπληκτικό
ερευνητικό έργο στην
ιατρική
, το οποίο παραμένει
αξεπέραστο μέχρι το έργο
του Βεσάλιου το 1543.
Ο
θάνατος του Μεγάλου
Αλεξάνδρου
σηματοδοτεί το
τέλος της πολιτιστικής και
πολιτικής κυριαρχίας της
Ελλάδας στον αρχαίο κόσμο.
Αρχίζει η κατασκευή του
Αδριάνειου Τείχους
στη
Βρετανία, το οποίο
οριοθετεί το βορειότερο
σύνορο της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας.
Η πτώση της
δυναστείας των Χαν
σηματοδοτεί τη
διάσπαση της
ενωμένης Κίνας.
Αρχίζει η
Περίοδος
της Διαίρεσης
.