Το κορίτσι του Αλεσάντρο - page 8

Τ
Ι Τ Σ Α
Π
Ι Π Ι Ν Ο Υ
16
βάρκα που τραμπαλιζόταν επικίνδυνα με κάθε καινούργιο
επιβάτη. Η βάρκα θα την έπαιρνε στο «Σαν Τζιόρτζιο» και
το «Σαν Τζιόρτζιο» στη Ρόδο. Αν για προορισμό της είχε τη
μακρινή και γεμάτη θαύματα Αμερική, η έξαψή της δεν θα
ήταν μεγαλύτερη.
Η Άννα σ’ αυτή την αθώα ακόμη ηλικία ήταν γεμάτη ψευ-
δαισθήσεις, αν και καταβάθος το γνώριζε ή έστω το υποψια-
ζόταν, αλλά ήθελε να ζήσει με τις ψευδαισθήσεις της, για όσο
κρατούσαν. Δεν ήθελε η υποψία μιας σκληρής πραγματικό-
τητας να της χαλάσει τον ενθουσιασμό που ένιωθε απ’ τη
στιγμή που πήρε την άδεια της οικογένειας να φύγει από το
νησί. Επρόκειτο για μια επανάσταση, χαμένη όπως πίστευαν
όλοι, πάντως επανάσταση στη μονότονη κι ανιαρή ζωή τους.
Για την ίδια βέβαια ήταν απλώς και μόνο μια επανάσταση
και καμία δεν γίνεται για να χαθεί χωρίς ν’ αφήσει κάτι πί-
σω της.
Το «Σαν Τζιόρτζιο» ήταν ένα σχετικά μικρό ατμόπλοιο που
εκτελούσε τα προγραμματισμένα δρομολόγια μεταξύ των νη-
σιών, αν και μερικές φορές είχε ταξιδέψει μέχρι την Αλεξάν-
δρεια, το μεγάλο λιμάνι της Αιγύπτου, μεταφέροντας νησιώ-
τες που είχαν εξασφαλίσει permesso, δηλαδή την απαραίτητη
άδεια, κι ήθελαν να ξεφύγουν από την κατοχή και τη φτώχεια,
έχοντας συνήθως κάποιον συγγενή να τους περιμένει για να
τους φιλοξενήσει τον πρώτο δύσκολο καιρό μέχρι να βρουν
δουλειά και να τακτοποιηθούν όπως όπως. Δεν το ’λεγες, σε
καμία περίπτωση, «Σίτα ντι Μπάρι» –το οποίο ήταν μεγάλο
και άνετο, μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα έως και δώδε-
κα μίλια κι έκανε την απόσταση μέχρι τον Πειραιά σε δυο
τρεις μέρες, ανάλογα με τον καιρό, και κάθε φορά που άρα-
ζε στ’ ανοιχτά μαζεύονταν όλοι, μεγάλοι και μικροί, και το
περιεργάζονταν σαν να ήταν ένα θαύμα του ανθρώπου, μα
και όσοι ταξίδεψαν είχαν να λένε– αλλά και τούτο το μικρό
ατμόπλοιο έκανε τη δουλειά του μια χαρά. Κάποιες φορές εί-
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...20
Powered by FlippingBook