Το κορίτσι του Αλεσάντρο - page 11

Τ
Ο
Κ
Ο Ρ Ι Τ Σ Ι
Τ
Ο Υ
Α
Λ Ε Σ Α Ν Τ Ρ Ο
19
τότε όλα τής φαίνονταν απλά και φυσικά. Σήκωσε λοιπόν τους
ώμους και δεν πήρε μέρος στις συζητήσεις. Όσο για την Περ-
σεφόνη, πάντα συμφωνούσε με τη γνώμη της μητέρας και της
γιαγιάς της, όμως ούτως ή άλλως έβρισκε άπρεπο μια κόρη
καλής οικογένειας, όπως η δική τους, να φεύγει μόνη και να
δουλεύει σε ξένο τόπο. Τι θα ’λεγε ο κόσμος γι’ αυτούς; Τι
θα έλεγε ο Θεμιστοκλής, ο άνδρας της, και η πεθερά της; Να
έμενε στον τόπο τους, μικρή ήταν ακόμη, κάποιος θα βρισκό-
ταν και θα την παντρευόταν, της είπε στο τέλος, χωρίς να το
πολυπιστεύει και η ίδια. Η Περσεφόνη ήξερε ότι αυτό δεν θα
γινόταν ποτέ, γιατί η μικρότερη αδελφή της δεν είχε ούτε ένα
κομματάκι γης για προίκα. Ό,τι είχε και δεν είχε η οικογένεια
ήδη δόθηκαν στην ίδια με τον γάμο της – ό,τι περίσσεψε, στη
Φραγκίσκη. Αυτά άκουγε η Άννα και η απόφασή της να φύ-
γει έγινε πιο ισχυρή από ποτέ. Ήθελε ν’ ανοίξει τα φτερά της
κι ας έσπαγε τα μούτρα της, να δει και κάτι άλλο πέρα από
τα στενά όρια του νησιού της. Ούτε είχε επιθυμία να παντρευ-
τεί, αλλά ακόμη και να ήθελε, γνώριζε ήδη ότι δεν υπήρχαν
επιλογές. Αν ποτέ τύχαινε, θα ήταν κανένας κακομοίρης που
τον πήραν τα χρόνια, σαν αυτούς τους καραβοτσακισμένους
που επέστρεφαν από τα ξένα, το ίδιο φτωχοί όσο έφυγαν, ψά-
χνοντας μια νεαρή σύζυγο, προσπαθώντας μ’ αυτόν τον τρό-
πο να ξεχάσουν όλες τις ταπεινώσεις που δέχτηκαν στη χώρα
όπου πήγαν, η οποία δεν τους δέχτηκε ποτέ σαν πατρίδα, ή
κανένας παρακατιανός που κάθε νύφη περιωπής δεν θα κα-
ταδεχόταν να ρίξει τη ματιά της πάνω του. Η Άννα ήταν πε-
ρήφανη για να ζητήσει κάτι, οτιδήποτε πέρα απ’ όσα της έδι-
ναν, αλλά κι επίσης πολύ περήφανη για να δεχτεί αυτό που
η οικογένεια είχε προκαθορίσει για μοίρα της.
Στην πραγματικότητα ανησυχούσε για το τι θα έκανε σ’
έναν μεγάλο τόπο όπως η Ρόδος, χωρίς εφόδια, χωρίς χρήμα-
τα και γνωριμίες πέρα από την ξαδέλφη Βερονίκη. Είχε τε-
λειώσει βέβαια το ημιγυμνάσιο και γνώριζε λίγο ράψιμο και
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20
Powered by FlippingBook