Το λιμάνι των χαμένων γυναικών - page 3

Να θυμάστε, να θυμάστε όλοι,
και εσύ και εγώ προπαντός
ότι όλοι μας καταγόμαστε
από μετανάστες και επαναστάτες.
Φράνκλιν Ρούζβελτ
Στους μετανάστες και επαναστάτες, λοιπόν…
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...20
Powered by FlippingBook