Ελληνικό Microsoft Office 2019 Βήμα Βήμα

Εργασία στη διασύνδεση χρήστη του Office 29 Εργαλεία συνεργασίας Τα διαθέσιμα εργαλεία συνεργασίας διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή και τη θέση αποθήκευσης αρχείων Η γραμμή κατάστασης Στο κάτω μέρος του παραθύρου της εφαρμογής βρίσκεται η γραμμή κατάστασης, η οποία εμ- φανίζει πληροφορίες για το τρέχον αρχείο και παρέχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες της εφαρμογής. Μπορείτε να δείτε στατιστικά στοιχεία και να επιλέξετε εργαλεία που εμφανί- ζονται στη γραμμή κατάστασης. Ορισμένα στοιχεία, όπως οι διαθέσιμες ενημερώσεις εγγρά- φου, εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης μόνο όταν πληρούνται οι κατάλληλες συνθήκες. Μπορείτε να καθορίσετε ποια στοιχεία θα εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης

RkJQdWJsaXNoZXIy NTg2Njg=